Αρχική

ergazomenon_first

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΠΡΑΞΗ

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων 230 εργαζόμενων των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η υλοποίηση της Πράξης αφορά, την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των Ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης θα εφαρμοστούν τα μέτρα και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που θα βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο υλοποίησης των αντίστοιχων ενεργειών.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων δεξιοτήτων, έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

  1. Να είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, εποχικά η μερικά, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Η ιδιότητα του εργαζόμενου θα πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια συμμετοχής στην πράξη.
  2. Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή κάτοικοι των Δήμων:
  • Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
  • Θεσσαλονίκης,
  • Καλαμαριάς,
  • Κορδελιού – Ευόσμου,
  • Νεάπολης – Συκεών, και,
  • Παύλου Μελά,

       καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων:

  • Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, και,
  • Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα.
  1. Να είναι:
  • Είτε πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Είτε απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία

  Οι παραπάνω προϋποθέσεις, αποτελούν «Κριτήρια Αποκλεισμού» (on/off κριτήρια), δεν μοριοδοτούνται, αλλά αποτελούν τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στην πράξη. Η αξιολόγησή τους, γίνεται με τη συμπλήρωση θετικής ή αρνητικής απάντησης στην απαίτηση, δηλαδή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

  Αρνητική αξιολόγηση (ΟΧΙ στην απάντηση απαίτησης), δεν επιτρέπει την συμμετοχή του/της εν λόγω ενδιαφερόμενου/ης υποψήφιου/ας στη διαδικασία επιλογής-μοριοδότησης που ακολουθεί, με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν, είναι τα ακόλουθα:

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
 3. ΘΕΣΜΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η διάρκεια όλων των αντικειμένων είναι 150 ώρες κατανεμημένες σε:

 • 130 ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης και
 • 20 ώρες Πρακτικής Άσκησης

Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024. Οι Πιστοποιήσεις, που οδηγεί αντίστοιχα, το κάθε αντικείμενο κατάρτισης της πράξης, είναι:

Α/Α

 

Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα

Αριθμός ωφελουμένων

Σχήμα

Πιστοποίησης

Θεωρητική Εξέταση

1

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

80

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΑΙ

2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

75

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ

ΝΑΙ

3

ΘΕΣΜΙΚΟ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

75

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ

ΝΑΙ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι €5 ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό ποσό (5 ευρώ/ώρα x 150 ώρες = 750 ευρώ).

Η καταβολή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης.

Σημειώνεται ότι πιθανές απουσίες έως του ποσοστού 10 % των ωρών κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής), θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος..

 

Κύλιση προς τα επάνω